AGIP OBI (10,12,13,20,21) – sunt uleiuri albe , utilizate in special  in industriile farmaceutica , cosmetica si fitofarmaceutica , dar si aplicatii din industria alimentara ori din industria de fabricare a  sticlei .

Utiliz?ri :

AGIP OBI 10 este un ulei de vaselin? medicinal, incolor, f?r? gust ?i f?r? miros, care îndepline?te Specifica?iile Farmacopeei.  Produsul este folosit în scopuri medicinale, pentru fabricarea produselor  cosmetice, precum ?i în aplica?ii industriale speciale cum ar fi, de exempu: echipamentele din industria alimentar?, compresoarele instala?iilor frigorifice care folosesc dioxidul de carbon (CO2) sau dioxidul de sulf (SO2) ca medii de r?cire, compresoarele din instala?iile pentru fabricarea polietilenei  etc.

AGIP OBI 12 este un ulei u?or de vaselin? farmaceutic, incolor, f?r? gust ?i f?r? miros ?i care se întrebuin?eaz? în scopuri medicinale, în cosmetic? ?i parfumerie  precum ?i pentru diverse utiliz?ri în industria alimentar?.

AGIP OBI 21 este un ulei tehnic alb folosit în principal pentru ob?inerea produselor pentru combaterea d?un?torilor din agricultur? (fabricarea pesticidelor).