AGIP OTE GT ( ISO VG 32;46)

AGIP OTE  GT ( ISO VG : 32;46) – sunt lubrifian?i de calitate superioar?, realiza?i special pentru a satisface cerin?ele de lubrifiere ale turbinelor industriale cu gaze.  Sunt formula?i cu uleiuri de baz? parafinice, atent selec?ionate ?i aditivate pentru a garanta o excep?ional? rezisten?? la degrad?ri oxidative.

Specificatii si aprobari: GENERAL ELECTRIC, GEK-32568F ; CATERPILLAR/SOLAR, ES 9-224 ; ISO- L – TGB

Utiliz?ri:

  • AGIP OTE  GT sunt recomandate, în special, pentru lubriferea turbinelor cu gaze ai c?ror cuzine?i ating temperatura de 260oC.
  • AGIP OTE GT pot fi utilizate ?i în instala?iile cu ciclu combinat, pentru lubrifierea turbinelor cu vapori, ob?inând în acest caz o gestionare mai eficient? a stocurilor de ulei.