AGIP MP GREASE (NLGI 2 )

AGIP MP GREASE (NLGI 2 ) este o unsoare pe baz? de s?pun litiu-calciu, de culoare neagr?, cu  o structur? omogen?, con?inând aditivi de extrema presiune ( EP) si care are o rezisten?? foarte bun? la ap?. AGIP MP GREASE este un produs multifunc?ional, formulat pentru a satisface un domeniu larg de aplica?ii cum ar fi, de exemplu, lubrifierea articula?iilor,  lag?relor cu alunecare, rulmen?ilor, angrenajelor deschise, asigurând lubrifierea  în cele mai bune condi?ii acolo unde se impune operarea la sarcini ridicate ?i  protec?ia împotriva agen?ilor atmosferici.