AGIP BLASIA SX (ISO VG 100;220;320)

AGIP BLASIA SX (ISO VG  100;220;320) – este compus? din lubrifian?i sintetici destina?i lubrifierii lag?relor cu alunecare radiale ?i angrenajelor care func?ioneaz? la temperaturi ridicate. Baza sintetic? (polialfaolefine) ?i aditivarea special?, confer? acestor produse foarte bune propriet??i antioxidante, antirugin? ?i antiuzur?, precum ?i o rezisten?? ridicat? la degrad?ri  termo-oxidative.

Specificatii si aprobari: ISO 6743-6/CKT ; DIN 51517 T.3 ; DIN 51502 PGLP ; ANSI/AGMA – 9005 D 94 (AGMA NR. 3S, 5S, 6S) ; Alfa Laval.