AGIP ASP C-Z

AGIP ASP C/Z – sunt lubrifian?i EP recomanda?i pentru ungerea perforatoarelor pneumatice de roci  precum  ?i a altor echipamente pneumatice.

  • AGIP ASP C/Z 32 este recomandat pentru lubrifierea la temperaturi joase a sculelor  pneumatice mici, în special a ciocanelor pneumatice.
  • AGIP ASP C/Z 100 este recomandat pentru lubrifierea celor mai importante  scule  cu aer copmprimat, precum ?i a echipamentelor pneumatice speciale pentru foraje, utilizate în minerit  ?i construc?ii ?i care func?ioneaz? la temperaturi normale.
  • AGIP ASP C/Z 150 este recomandat pentru echipamentele grele care func?ioneaz? la temperaturi ridicate.

Specificatii si aprobari: GARDNER  DENVER ;   INGERSOLL RAND