AGIP AQUAMET CL 33

AGIP AQUAMET CL 33 – este un produs destinat cur???rii ?i igieniz?rii circuitelor cu fluide emulsionabile.

Propriet??i ?i performan?e:

  • AGIP AQUAMET CL 33 este un lichid detergent ?i de igienizare, în m?sur? s? înl?ture ?lamul ?i depunerile uleioase de pe conductele ?i vasele instala?iilor de transport a emulsiilor. În acela?i timp, asigur? îndep?rtarea coloniilor de bacterii ?i fungi care apar în aceste emulsii.
  • Produsul asigur? o cur??are perfect? a circuitului garantând astfel o durat? prelungit? de utilizare a noii înc?rc?turi cu fluid de r?cire-ungere.
  • Poate fi evitatî oprirea utilajului dac? se folose?te produsul Agip AQUAMET CL 33 în timpul perioadei de preg?tire a evacu?rii emulsiei uzate.

Utilizari :

AGIP AQUAMET CL 33 este recomandat pentru cur??area ?i dezinfectarea circuitelor simple ?i centralizate.

Pentru ob?inerea celor mai bune rezultate, evacua?i emulsia uzat?, sp?la?i circuitul cu ap? curat? ?i ad?uga?i cantitatea prescris? de Aquamet CL 33 care va fi recirculat? 3 sau 4 ore înainte de a fi evacuat?.

Dac? ma?ina nu poate fi oprit?, ad?uga?i produsul în emulsia uzat? în timpul ultimului schimb ?i goli?i circuitul dup? 6 ore de func?ionare. Cl?ti?i instala?ia cu ap? curat?.

Produsul se folose?te în concentra?ie de 1% dar, în circuitele foarte murdare, concentra?ia poate fi ridicat? la 2…3%.